Natężenie pola elektromagnetycznego przy aparaturze medycznej

Natężenie pola elektromagnetycznego w medycynie

Technologia medyczna rozwija się w zawrotnym tempie. To niesie ze sobą wiele pozytywów, ale także zagrożeń. Pojawia się coraz większa liczba urządzeń elektronicznych. Generują one podwyższony poziom pola elektromagnetycznego. Kontrolowanie natężenia pola elektromagnetycznego staje się więc coraz bardziej istotne. Zbyt wysokie natężenie pola elektromagnetycznego wpływa na bezpieczeństwo pacjentów oraz personalu medycznego. Szczególnie narażone są osoby przeprowadzające zabiegi.

Pole elektromagnetyczne to obszar, w którym występują siły elektryczne i magnetyczne. Generują je źródła naturalne i sztuczne. Do tej drugiej kategorii należy aparatura medyczna. Są to między innymi lasery zabiegowe, ale również urządzenia do przeprowadzania diagnostyki. Najbardziej powszechnym jest rezonans magnetyczny. W jego pobliżu ma miejsce oddziaływanie elektromagnetyczne nie pozostające bez wpływu na organizm człowieka.

PEM w diagnostyce i leczeniu

Diagnostyka obrazowa, to jeden z obszarów, gdzie pomiary elektromagnetyczne są konieczne. Urządzenia takie jak rezonans magnetyczny (MRI) są niezbędne dla uzyskania wyraźnych obrazów wewnętrznych struktur ciała. Zbyt słabe pole magnetyczne może prowadzić do niewyraźnych obrazów. Natomiast zbyt silne może być niebezpieczne dla pacjenta.

Oddziaływanie elektromagnetyczne ma również miejsce podczas leczenia. W radioterapii, precyzyjne kontrolowanie natężenia PEM jest niezbędne do skutecznego niszczenia komórek nowotworowych. Odpowiedni poziom minimalizuje przy tym uszkodzenia zdrowych tkanek. Operacja laserowa również generuje pewien poziom pola elektromagnetycznego.

W urządzeniach monitorujących, takich jak elektrokardiogramy (EKG), natężenie PEM musi być odpowiednio niskie. Wszystko po to, aby nie zakłócać sygnałów elektrycznych generowanych przez ciało pacjenta.

Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

Bezpieczny poziom pola elektromagnetycznego jest niezwykle ważny. Urządzenia medyczne nie mogą mieć bowiem negatywnego wpływu na zdrowie pacjenta. Bezpieczne muszą być również osoby obsługujące aparaturę medyczną. Są one szczególnie narażone, ponieważ stykają się z polem elektromagnetycznym przez cały czas swojej pracy. Nie można również zapominać o implantach elektronicznych, takich jak rozruszniki serca. Zbyt silne pole elektromagnetyczne może zakłócić ich działanie.

Bezpieczeństwo jest priorytetem. Dlatego określa się wytyczne dotyczące bezpiecznych poziomów ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Czyni to między innymi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP).

Również przepisy BHP wymuszają regularne pomiary pola elektromagnetycznego. Po to, aby kontrolować i reagować na nieodpowiedni poziom PEM.